DRIE BEPROEFDE INTERVENTIES

Sommige formules zijn het uitproberen waard. Gewoon, omdat ze goed werken.

Sociaal Organogram

Managementinstrument om te sturen op horizontale samenwerking en ontkokering. Medewerkers worden op andere manieren dan op basis van functies of taken aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaan nieuwe netwerken die helpen bij kortere lijnen, soepelere samenwerking, meer integraal handelen en minder snijverliezen.

Het Waardenoordeel

Organisatiewaarden tot leven brengen, door ze toe te passen op concrete situaties in je organisatie. Teams beoordelen elkaar aan de hand van de gekozen waarden. (Stiekem gaat het ook om een oefening in feedback. Stiekem veranderen, dat werkt altijd goed.)

Verbeter je organisatie, begin bij een ander

De ene afdeling vraagt een andere afdeling om feedback over de samenwerking. Opbrengst: meer begrip, soepele overdrachtsmomenten, kortere lijnen. Versterking van de aanspreekcultuur zonder dat het ‘voelt’ als training.

‘I came to see, in my time at IBM, that culture isn’t just one aspect of the game, it is the game.’

— Lou Gerstner, former CEO of IBM